Under mars månad fokuserar vi på att motverka mobbning och social utsatthet. Inte sällan börjar utanförskapet i skolans omklädningsrum och många barn undviker skolgymnastiken helt. Under mars månad går intäkterna från försäljningen av utvalda produkter därför direkt till att stötta barn och ungdomar med nya underkläder.

http://www.givingpeople.se/butiken/