Vad vi gör

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Vi vill genom vårt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
  • motverka utanförskap och sociala klyftor.
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Giving Peoples målgrupp är de i Sverige 232 000 barn som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.

Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

Giving People arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen. Organisationen arbetar främst med givare, privatpersoner som blir en del av vårt nätverk och som åker ut med hjälp till de hjälpsökande familjerna.

Giving Peoples styrka är organisationens korta ledtider. När en barnfamilj söker hjälp hos Giving People får de hjälp inom några timmar upp till några dygn beroende på hur akut deras situation är. Giving People är helt unika i snabbheten med att få ut hjälpen till den behövande familjen. Giving People kan leverera akut hjälp av mat och andra förnödenheter inom några dygn i hela Sverige med hjälp av givare i Giving Peoples nätverk och/eller presentkort samt matkuponger.

Akut hjälp

Giving Peoples mission är att leverera akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige med hjälp av givare i organisationens nätverk.

  • Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer i Sverige.
  • Giving People arbetar främst med givare, privatpersoner som blir en del av vårt nätverk.
  • Giving Peoples styrka är organisationens korta ledtider. Giving People är helt unika i snabbheten med att få ut hjälpen till den behövande familjen.
  • Giving People är unika i sin snabbhet
  • Giving People kan leverera akut hjälp av mat och andra förnödenheter inom några dygn i hela Sverige med hjälp av givare i Giving Peoples nätverk!

Hur går det till?

Giving People arbetar med ärende. När en barnfamilj söker hjälp hos Giving People gör organisationens administratörer ett utredningsarbete för att säkerställa att familjen lämnat sanningsenliga uppgifter. När utredningsarbetet är utfört och barnfamiljen blir godkända för att få hjälp skapas ett ärende. Barnfamiljen matchas sedan i Giving Peoples givarregistret, läggs ut som ett ärende på Giving Peoples Facebook sida (och inom kort även på webbplatsen) eller tilldelas presentkort. Barnfamiljen får hjälp snabbt och väntetiderna är korta.

De sökande informeras om att eventuella kreditupplysningar kommer att tas och de måste alltid lämna personnummer, fullständig adress samt telefonnummer. Giving Peoples utredningsarbete är enkelt, målet med utredningen är att bekräfta att de uppgifter den sökande lämnat är sanningsenliga och att hindra bedragare från att lura till sig hjälp.

Kontakta oss

För allmänna frågor gällande Giving People vänligen skicka e-post till: info@givingpeople.se.

Söka hjälp

info@givingpeople.se

Media

Linda Hellquist
Generalsekreterare
media@givingpeople.se

Sponsorer, företag och samarbete

Linda Gurenius
Verksamhetschef
sponsring@givingpeople.se

Adress

Giving People
Kompanigatan 4
211 35 Malmö

Övriga uppgifter

Organisationsnummer: 802475-9436
Bankgiro: 516-8851
Swish: 123 137 65 24

200,00 kr Lägg i varukorg

Nu kan du stödja Giving People genom att gå med i rikslotteriet Världens Chans!

LÄS MER ELLER GÅ MED